2010
custodia.org

‎המסורת אודות החג של סטפן הקדוש

‎לפי המסורת, ב-26 בדצמבר, הפרנציסקאנים של ירושלים, הלכו למקום שבו מניחים כי סטפן הקדוש הפך לקדוש מעונה. ‎ישנו מנזר אורתודוכסי בעמק קדרון הסמוך לכנסיית גת שמנים ובסמוך לקברה של הבתולה מרים. האב אפיפאניו בירך את עולי הרגל בחיוך רחב ובחביבות רבה. ‎אל הפרנציסקאנים, הצטרפו עולי רגל רבים, שחגגו את הזיכרון של הקדוש בטקס שבו נקראו העמודים מספר מעשי השליחים אשר מתייחס לקדוש. האב הפרנציסקאני יוג’ניו אליאטה מהמכון הפרנציסקאני לחקר המקרא הסביר לאחר מכן לנקהלים עם המקום שבו אנו עומדים ומה רואים ממנו. בתיאור של הציורי הקיר הגדולים שבקירות, הוא שב וחזר על המסורת המצינת (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it