2010
custodia.org

הדרך להכנה של הקהילה ההודית הקתולית של ארץ הקודש הגיע אל חג המולד

תל-אביב יפו, ה-24 בדצמבר 2010 – ערב חג המולד חבר יקר שלי, המגדיר עצמו אתיאיסט טוען בעקשנות כי אנו עצמנו רק כשאנחנו הולכים על האדמה. הוא אומר, מדעית, כי האדמה משנה אותנו לגופות המוזנות והופכים לבשר, הבשר שלנו, כתמצית, לתוך גופינו. כמה “אדמה מהלכת” מגיעה ועוזבת את ארץ הקודש בכל שנה? עולי הרגל באים מכל העולם! חשבתי רבות על מילים אלו כשצעדתי בדרך שהובילה מירושלים לבית לחם במסע העלייה לרגל של הקהילה ההודית הקתולית שבארץ הקודש ב-11 בדצמבר האחרון, בשלב הראשון של מסע ההכנה לחג המולד. יוסף ומרים עשו את אותה דרך לפני כאלפיים שנה ממתינים להולדתו של ישוע: גם הם היו (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it