2010
custodia.org

סעודת האדון של חצות במערה של בית לחם

“אנו ברי המזל. אנו יכולים לחגוג את הרז של הישועה כאן, במערה [גרוטו בלעז] היכן שישוע נולד, באבוס היכן שישוע התינוק הונח בה, באותו מקום שאירועים אלו התרחשו. הבה ננצל עד תומה את ההזדמנות הזו, נתפלל באופן אינטנסיבי עבור השלום, בייחוד בארץ הקודש ובבית לחם.” כהן הדת של הקהילה בבית לחם, האב הפרנציסקאני מרוואן דידאס, התבטא במילים אלו בסעודת האדון של חצות במערה [גרוטו] שבבית לחם. ייתכן ולא ידוע לכולם כי בשעה שנערכת סעודת האדון של חצות הנערכת ע”י הפטריארך הלטיני עם עשרות כהני דת, היא גם נחוגה בכנסייה הפרנציסקאנית של קתרינה הקדושה, בנוכחות של רשויות דיפלומטיות ועם (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it