2010
custodia.org

בית לחם חוגגת את חג המולד בשמחה

ביום שישי, ה-24 בדצמבר, העיר בית לחם חגגת את הולדת ישוע המשיח. אירוע אשר התרחש בתוך חומותיה של העיר לפני יותר מאלפיים שנה, והחגיגות ארכו ללא הפסקה משך 24 שעות. אם בכל יום בשנה, המסתורין של חג מולד מוצע לעולי הרגל כחומר להגות ולהרהור, אזי בחג מולד העיר מעניקה לעולם את השמחה של הלידה על מנת להגות ולהרהר.כל מצלמות הטלוויזיה בעולם מתמקדות בעיר זו כאילו צועדת בתהלוכה לפניהם. השנה, 23 קבוצות של תנועת הצופים עברו בבית לחם בתהלוכה ארוכה ומלאת שמחה. החל מתשע בבוקר ועד אחת וחצי בצהריים, הם הכינו את הדרך בעבור הפטריארך, אשר לאחר שעזב את ירושלים בשעות הבוקר (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it