2010
custodia.org

‎"משני הצדדים ישנם אנשים בעלי רצון טוב", אומר הפטריארך

‎ביום חמישי, ה-21 בדצמבר, הפטריארך פואד טוואל, בנוכחות סגניו, העביר את המסר שלו לקראת חג המולד באנגלית ובערבית. מסר זה היה שונה ביחס לזה שהפטריארך הלטיני הקליט ושידר ב-“יו טיוב” באמצעות מרכז התקשורת הפרנציסקאני. ‎במסר של היום, שהועבר לנציגים רבים מהתקשורת המקומית והבינלאומית, הוא ביטא יותר ציוני דרך והישגים פוליטיים השנה וציין את ההתקדמות שהושגה. ‎חלה התקדמות במשרד התיירות הישראלי והפלסטינאי; שיפורים “בהשגת ויזות לאנשי דת, סמינריסטים ומתנדבים”; התקדמות במסגרת “השיחות בין הכס הקדוש [וותיקן] לביו הרשות הפלסטינאית.” ‎אולם בו זמנית הוא ציין מספר כישלונות, (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it