2010
custodia.org

‎משטרת ישראל מברכת את הקוסטודיה לרגל חג המולד

img67467|left>‎>ירושלים, ה-21 בדצמבר 2010. ‎כפי שהיה למסורת, משלחת מטעם צבא הגנה לישראל [צה”ל] הגיעה על מנת לבקר את האב הקוסטוס ולאחל לפרנציסקאנים חג מולד שמח. ‎המשלחת הישראלית, מלווה ע”י האח הפרנציסקאני איבראהים פלטס, האחראי על הקשר עם הרשויות הישראליות, כללה את: מר איתן דוגנר, המתאם הכללי של המנהל האזרחי; מר אליעד סרחאן, המפקד הצבאי של אזור בית לחם; מר סבילה סבילה, משטרת ירושלים; מר סיזר מרג’יה, האחראי על הטיפול בנוצרים במשרד הדתות. ‎הפגישה הקצרה והחמה החלה בשעה 11:30 ודנו בה אודות אמצעי הביטחון שינקטו בכל אירועי חג המולד על מנת שיתרחשו בבטיחות (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it