2010
custodia.org

‎האח הפרנציסקאני ג’ון אבאלה נפטר

ביום ראשון, ה-19 בדצמבר, רומא, בשעה 09:30, האח הפרנציסקאני ג’ון אבאלה עזב את העולם הזה והצטרף אל האב. כל המסדר הפרנציסקאני היה המום ממותו של אח יקר זה. הקשר בין הקוסטודיה ובין האב ג’ון היה חזק מאד. הוא נולד ב-רבאט (מלטה) בשנת 1954, והצטרף למסדר הפרנציסקאני בשנת 1972 ובשנת 1974 למד תיאולוגיה בירושלים. בשנת 1978 הוא הוסמך לכהן דת. הוא הקדיש את עצמו ללימוד הארכיאולוגיה, ועבד יחד עם חברו ומורו האח הפרנציסקאני מיקלה פיצירילו, אשר גם הוא חזר לחיק האב לפני יותר משנה. תודות לו עמודים אלו אשר זוכרים אותו כיום חבים לו את קיומם – הוא יצר את אתר האינטרנט הראשון של (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it