2010
custodia.org

מסר של עידוד מהקוסטודיה למורי בתי הספר של הקוסטודיה

לאחר העברת המסר של התמיכה מטעם הקוסטודיה אשר מתכוננת להבטיח את פעילותיה החינוכיות, הקוסטוס, האב פיירבטיסטה פיצהבלה חלק את ארוחת חג המולד עם המורים של שני בתי הספר שבירושלים, ביה”ס לבנים וביה”ס לבנות. “היותי כאן מטרתו להראות את תמיכתה של הקוסטודיה שרוצה להעניק לבתי הספר ולבטא את הכרת התודה לכם, אתם אשר הופכים את בתי הספר למה שהינם: לא רק מקום של לימוד של איכות גבוהה, אלא הבית השני לצעירים הלומדים בה, נוצרים ומוסלמים כאחד. אנא, היו מודעים שאנו יודעים היטב שעבודתכם כמורים וכמחנכים אינה תמיד קלה, בייחוד במצב שאותו אנו חווים, כך ששוב עלינו להודות לכם ולהבטיח לכם (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it