2010
custodia.org

חג המולד 2010: מסרו של הקוסטוס

‎שלום וטוב: הכרה של פרנסיס הקודש מסייעת לנו ליהנות מהחידוש הנצחי של חג המולד, אשר מלוה אותנו לעבר האמת ושומר אותנו מכל דבר המפחית מערכו והופך את משמעות של חג זה למעורפל. הבה ולא נהפוך זאת לשווא שחג מולד זה אשר ממשמש ובא פעמים כה רבות, אולם הוא תמיד חדש. ‎משום שחג מולד לא יכול להכזיב ולהביא אותנו לחוש אי נוחות: חגיגות אלו נראות שאיבדו את המשמעות האינטימית והאמיתית ביותר, ודבר זה מוביל אותנו לתהות מיהו ילד זה עבורנו, לראות את האל בילד, להאמין באל אשר בחר להעביר את גדולתו בקטן ביותר במין האנושי שלנו. ‎חג המולד אינו ישוע שנולד בבית לחם, לפני כאלפיים שנה. חג (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it