2010
custodia.org

דיון בעברית של נוצרים ויהודים אודות הסינוד של הבישופים של המזרח התיכון

מאז חזרתם של הבישופים של ארץ הקודש מהאסיפה המיוחדת של הסינודוס של המזרח התיכון נתקבלו הזמנות רבות בארץ המבקשות להציג למאמינים ולכל המתעניינים בנושא זה, וזאת על מנת לשאול, ללמוד וליישם באופן ספציפי את 44 ההצעות הסופיות שפורסמו שפורסמו בעבור הכנסייה באזור זה. אחת מהפגישות הללו נערכה בירושלים ביום רביעי, ה-15 בדצמבר. הייחודיות הכפולה של מפגש זה היה שאירוע זה אורגן ע”י אסיפת הבישופים של ארץ הקודש יחד עם המכון הירושלמי לחקר ישראל ,עם המרכז ליחסי יהודים-נוצרים וכמו כן עם המועצה הבין-דתית המתאמת בישראל והאירוע כולו התנהל בשפה העברית. הפאנל הראשון של (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it