2010
custodia.org

בתי הספר של ארץ הקודש מכינים עצמם לעתיד

ביום רביעי, ה-15 בדצמבר, הקוסטוס של ארץ הקודש, האח הפרנציסקאני פיירבטיסטה פיצהבלה, לקח חלק בפגישה חודשית של המנהלים של בתי הספר של הקוסטודיה, הנקראים בתי שלספר של ארץ הקודש [טרה סנטה בלעז]. הקוסטוס הביע את שאיפתו, בשנים שנותרו לו בתפקידו, להשקיע יותר בתמיכה בבתי הספר של הקוסטודיה, בתקווה לתפוס ולהבחין, יחד עם המנהלים והמורים, ביוזמות שיש לאמץ בהתמודדות עם אתגרים חדשים. האתגר האמיתי הראשון נובע משינוייים תחוקתיים [חקיקה] שנכפו הן מצידה של מדינת ישראל והן מצד הרשות הפלסטינאית. לעיתים שינויים ותמורות אלו כה מהרירים. בשנים האחרונות, שינויים אלו זכו להתייחסות (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it