2010
custodia.org

‎החיים החדשים במקום הקדוש של בית פגי

‎ ‎המקום הקדוש של בית פגי לפי המסורת הינו המקום שבו ישוע המשיח נכנס לעיר הקודש כמשיח. אולם מיקומה של בית פגי הממוקמת במדרונות המזרחיים של הר הזיתים, בלב השכונה שנבנתה משך 20 השנה האחרונות, הופרד מבית עניה ע”י “גדר הבטחון” שהוריד אותה ממפת העלייה לרגל. ‎כיום, בשונה מהעבר, המקום הקדוש הומה משירים. לא רק האירועים של יום ראשון של הלולבים, אלא קולות אלו של קהילה חיה ותוססת, המורכבת מצעירים, ילדים ומפלסטינאים מכל הגילאים החיים שם: דיירי מתחם המגורים על שם פרנסיס הקדוש ‎בסוף ספטמבר, הקוסטודיה תרמה בשמחה 68 בתים למשפחות נוצריות (ראה מאמר “68 בתים נמסרו ע”י (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it