2010
custodia.org

‎חג מרים הטהורה מרגע בריאתה, מרים כדמות קלאסית בהסמכת שמשים [דיקאונים] בכנסיית סאן סלבטורה

‎ביום רביעי, ה-8 לדצמבר, יום החג של חג מרים הטהורה מרגע בריאתה, הקוסטודיה חזתה בשמחה של האחים זנקו גרובר ו-רוג’ר סעד שהוסמכו לתפקיד שמש [דיאקון בלעז]. האח זנקו מגיע מפרובינציית קיריל הקדוש ומתודיוס הקדוש שבקרואטיה, והאח סעד הינו מהפרובינציה של הקוסטודיה והינו לבנוני. ‎אחים פרנציסקאנים רבים מהקוסטודיה נכחו באירוע זה; כארבעים כהני דת סייעו בעריכת הטקס הקיפו את הקוסטוס ואת מונסיניור ויליאם שומאלי, אשר הסמיך את שני האחים. היתה זו הפעם הראשונה שהבישוף המסייע של הפטריארכיה הטינית, אשר הוא עצמו הוסמך רק במאי האחרון, ערך את סמיכת הידיים והעביר את הבשורה. “בתוך (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it