2010
custodia.org

עשרים וארבע ‎ימים לפני חג המולד, הקהילה הלטינית של ירושלים חוגגת את חגה של ברברה הקדושה

‎הקהילה הלטינית של ירושלים חגגה את יום החג של ברברה הקדושה ביום ראשון, ה-4 לדצמבר. אגדות רבות נקשרו לחיי הקדושה הזו, אשר היתה לקדושה מעונה בלבנון במאה ה-3. אגדות או מציאות, המסורת נשארה חיה ותוססת במזרח התיכון, בשעה שבלבנון בערב החג, אנשים מתלבשים ומבקרים מבית לבית בבקשם ממתקים, בירושלים, באותו יום, האנשים מבקרים את הקשישים, לוקחים “ברברה”, מנה מתוקה של גרעיני חיטה מבושלת עם אניס ומקושט בפירות יבשים. ‎השנה, הצעירים והמתבגרים היו רבים במיוחד כשהם הולכים בעקבותיהם של האח הפרנציסקאני באדי והאחים הפרנציסקאנים המלווים אותו, עם קבוצה שהתפצלה לשניים על מנת לבקר (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it