2010
custodia.org

‎משלחת של צבא הגנה לישראל מבקרת בקוסטודיה

‎ביום שני, ה-6 לדצמבר, משלחת של נציגי צה”ל וכוחות המשטרה נתקבלו ע”י הקוסטוס של ארץ הקודש, האב פיירבטיסטה פיצהבלה לרגל המפגש המסורתי לרגל איחולי חג המולד. בפעם הראשונה, המפקד הצבאי של גזרת הגדה המערבית, מוטי, לקח חלק במפגש זה. הוא לווה בסגל צבאי, מר סליבה ייצג את המשטרה, ומר סיזר מרג’יה, האחראי על תיאום יחסים דתיים בין ממשלת ישראל והכנסיות נכח אף הוא. בתחילת המפגש, הקוסטוס הביע את התנחומים לאובדן החיים ולהרס שנגרם עקב השריפה בהר הכרמל. נושאי השיחה כללו את הבעיה של הקושי בגישה עבור אנשי דת המתגוררים במנזרים בבי לחם ובקוביבה (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it