2010
custodia.org

‎המכון הפרנציסקאני לחקר המקרא: חניכת שנת הלימודים האקדמאית החדשה עם מוניסניור ברונו פורטה. אבל על פטירתו הפתאומית של האב לינו סיניאלי.

“כל התיאולוגיה הנוצרית תלויה בירושלים ולא באתונה: לשם עלינו לשוב על מנת למצוא את מקורותינו אתונה עוזרת לנו לחשוב, אולם מה שקרוה כאן בירושלים אינו הרמה החשיבתית הגבוהה ביותר של האדם אלא הינו סקנדל ביחס לכל מחשבה אנושית. כל כתבי הקודש חייבים להיקרא לאור הסקנדל שהוא הצלב. ללמוד את דבר האל בירושלים הינה כמו להביא את הפרקטיקה המובילה להחלטה ולחיים שאינם קוגניטיביים ופשוטים אלא לבצע, היכן שהלב נרגש ; העבודה התיאולוגיה שלנו נדרשת על מנת להרחיב את דבר האל בלבבות המאמינים.” אלו רק חלק מדבריו של התיאולוג והארכיבישוף של קיאטי-ווסטו, מונסיניור ברונו פורטה, אשר נאם לפני (…)


42. חדשות אחרונות

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it