2010
custodia.org

‎סעודת האדון עם הנוצרים מעיראק

‎יום שישי בתארך ה-5 לנובמבר הכנסייה של קתרינה הקדושה שבבית לחם היתה מלאה ובקושי יכלה להכיל את הקהל הרב של הנקהלים הנוצרים הרבים מכל הקהילות והזרמים. קהל רב זה הגיע על מנת להתפלל עם ובעבור הקדושים המעונים שנרצחו בעיראק במהלך מתקפה אכזרית שארעה ב-31 לאוקטובר במהלך הליטורגיה על ידי קבוצת טרוריסטים הקשורים לקבוצת אל-קעידה. ‎סעודת האדון [מיסה] נערכה ע”י מונסיניור גרגור בוטרוס מלקי, והליטורגיה של קבלת הלחם והיין [אוכריסטיה] נחוגה בנוסח הסורי-קתולי על ידי שני אחים פרנציסקאנים מעיראק האח הפרנציסקאני נרוואן אל-באנה והאח הפרנציסקאני חיטאם יאלדה. על מנת לתמוך (…)


42. חדשות אחרונות

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it