2010
custodia.org

‎קולות מהסינוד בירושלים

‎הסינוד של המזרח התיכון היה התנסות מוצלחת ביותר של סעודת האדון [מיסה] ושיתוף של הכנסיות במגוון היבטים תוך ביטוי של חופש מלא: התנסות ומימוש סעדת האדון הינה תוצאה אמיתית וקונקרטית של הסינוד, ובעתיד המיידי אף יניב פרי. דבר זה לסיכום, הועבר תוך הערכה כללית זו עם האחים הפרנציסקאנים מהקוסטודיה של ארץ הקודש אשר לקחו חלק באסיפה המיוחדת של הבישופים של המזרח התיכון, שנערכה בוותיקן בין התאריכים 10-24 לאוקטובר, והוצגה בירושלים במפגש הומה אדם אשר התרחש ביום שני ה-1 לנובמבר במנזר של המושיע הקדוש [סאן סלבטורה]. ‎המפגש הוצג מפיו של האב הפרנציסקאני מרצלו ציצינאלי, (…)


42. חדשות אחרונות

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it