2010
custodia.org

‎דבריו של האח הפרנציסקאני פרידריך מנס

‎להיות נוצרי במזרח התיכון הינה קריאה לשירות הכנסייה, לא פריבילגיה. בקרב יהודים ומוסלמים הם מוזמנים להעיד כי ישוע המשיח מנצרת הינו המשיח ובן האלוהים אשר מת וקם למען ישועת כל בני האדם. בדרשה על ההר האדון ישוע אמר “אשרי מי שירדפו בעבור צדקתם, כי להם מלכות השמיים” – מילים אלו לא נותרו ריקות מתוכן. להיות מלח הארץ והשמרים בבצק דורשים נוכחות בחברה עם זהות משל עצמך. למרות כל הקשיים, המיעוט יכול להיות יצירתי. ‎להיות נוצרים במזרח התיכון משמעו להאמין באל-שילוש קדוש. האל, האב, אוהב את בנו. הבן אהוב על אביו והרוח הינה אהבה. באהבה יש פתרון לשנאה ולמלחמות. פיוס מבוסס על (…)


42. חדשות אחרונות

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it