2010
custodia.org

ביקור של נשיא פלסטין בכנסיית המולד

כחודשיים לאחר טקס החתימה ההיסטורית על ההסכם בין שלושת הזרמים הנוצריים, אשר הינם ממונים על כנסיית המולד שבבית לחם, אודות שיפוץ הגג של הבניין. הנשיא, מחמוד עבאס, שלאחר שקיבל את ההסכם של שלושת הכנסיות, הגיע בכבודו ובעצמו לראות את המתרחש ולראות את אופן היישום של טבען של עבודות השיפוץ בשעה שההסכמים ההתחלתיים לשיפוץ התייחסו לגג,כל הבזיליקה עצמה הינה נושא לבדיקה, כך שהנשיא הפלסטינאי ראה צוות של מומחים בתחום הפסיפס ובארכיטקטורה מימי הביניים בפעולה והוא הודה להם על כך שהם תורמים את מיומנותם במיזם כה נרחב זה. מרגע שהם הגיעו, צוותי המומחים הללו הושפע מקסמה של הבזיליקה (…)


42. חדשות אחרונות

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it