2010
custodia.org

‎מסע עלייה לרגל לנהר הירדן

[/‎ ‎”ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן-המים והנה נפתחו-לו השמיים וירא ‎את רוח אלוהים יורדת כיונה ונחה עליו. והנה קול מן השמיים אומר: זה בני ידידי ‎אשר-רצתה נפשי בו”. (הבשורה לפי מתי, ג’: 16-17) ‎נרגשים בעקבות המילים הללו הלקוחות מספר הבשורה לפי מתי, האחים הפרנציסקאנים של ארץ הקודש, המודרכים על ידי האב הקוסטוד פיירבטיסטה פיצהבלה, ומלווים בקהילת ירושלים של מטה ואליהם הצטרפו עולי רגל רבים מאירופה ומאמריקה הלטינית וכמו כן בנוכחות אנשי דת רבים כמו בכל שנה בסופו של חודש דצמבר, נפגשו ליד נהר הירדן וזאת על מנת להרהר ברז הישועה של טבילתו של ישוע. ‎לצלילי שירים (…)


42. חדשות אחרונות

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it