2010
custodia.org

ג’וטו ב-יפו

ג’וטו חזר לתל-אביב, אולם הפעם לאזור הדרומי של העיר, ליפו למען הדיוק, כאורח של המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו עד לתאריך ה-28 לאוקטובר וייתכן אף לזמן ארוך יותר. כמובן שאנו מדברים על המודל בסדר גודל של 1:4 של הקפלה מהמאה ה-14 של סקרובגניס מ-פדואה עם מעגל הפרסקאות המפורסם שצויר ע”י ג’וטו. המודל התהווה ונוצר ככלי לקדם את פדואה ואת אזור ונטו באיטליה ומחוצה לה ע”י המועצה המקומית, המועצה האזורית ושאר המוסדות של פדואה, והחל משנת 1993 דגם זה מסתובב בעולם, תרתי משמע. בשנת 2008 מועצת העיר של פדואה נתנה את הדגם לקוסטודיה של ארץ הקודש, גם עקב האירועים בחייו של ישוע כפי (…)


42. חדשות אחרונות

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it