2020
custodia.org

לוח השנה המסוליני לשנת 2020 מוצג ב-ברסיה

לוח השנה המסוליני לשנת 2020, המוקדש לקפריסין, הוצג ב-אוולה מאגנה בעמוד התרבות של מחוז הבישופות של ברסיה ב-20 בדצמבר. האח הפרנציסקאני ג’רסי קראי, שגריר של הקוסטודה של ארץ הקודש לקפריסין נכח. רשימת הדוברים כללה את דון פלביו דלה ווקיה, מרצה לשפה העברית ולספרות באוניברסיטה הקתולית של הלב הקדוש; האב אלדינו קזאגו, מרצה להיסטוריה של התיאולוגיה האורתודוכסית באוניברסיטה הקתולית של הלב הקדוש ו-רנטה  סלואני, מרצה להיסטוריה של הנצרות ושל הכנסיות באוניברסיטה האירופית שברומא.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it