2020
custodia.org

המורים של בתי הספר הפלסטיניים של ארץ הקודש נפגשים בבית לחם

“הוראה הינה קריאה [לשירות הכנסייה] שמגיעה מהאל. כפי שהאל שלח את המלאך גבריאל למרים, האל שלח אתכם לילדים אלה, על מנת להעניק להם חינוך נוצרי ואנושי”. אלה המילים של האח איבראהים פאלטאס  למורים של בתי הספר הפלסטיניים של ארץ הקודש שנפגשו בבית לחם ב-20 בדצמבר בכנסיית קתרינה הקדושה. הקוסטודיה רוצה לאחל חג שמח למורים שעובדים בבתי הספר שלה בפלסטין עם סעודת אדון טקסית שנערכה על ידי הקוסטד של ארץ הקודש, האח פרנצ’סקו פאטון, והיכן שהאח פאלאטס, מנהל של המשרד המרכזי של בתי הספר של ארץ הקודש [טרה סנטה], יחד עם  מורים ראשיים של בתי הספר, נכחו אף הם.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it