2020
custodia.org

פתיחה מחדש של אתר  הבנייה של אגף הארכיאולוגיה של המוזיאון של ארץ הקודש

תרבות וחינוך

ביום שני, ה-25 בנובמבר, אתר הבנייה במוזיאון של ארץ הקודש שבמנזר ההצלפה הממוקם ב-ויה דולורוסה[דרך הייסורים] שבעיר עתיקה של ירושלים נפתח מחדש.  החלק הראשון של המוזיאון המאכלס אוספים ארכיאולוגיים של המכון הפרנציסקאני לחקר המקרא נחנך ב-2018 ובמהלך  הבנייה של המרחבים של מוזיאון, עלה צורך לייצב ולחזק חלקים מהמבנה של המוזיאון העתידי. החל מהפתיחה של החדר הראשון, לימוד וניתוח של בעיות סטטיות ומבניות לא פסקו וכעת זו העת להתחיל לעבוד.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it