2019
custodia.org

הצעדה הפרנציסקאנית בארץ הקודש

 

אנשים:זהו מספר המשתתפים בצעדה הפרנציסקאנית, ההתנסות בהליכה שהוצעה על ידי המחלקה של טיפול בצעירים הקהילה של האחים הפרנציסקאנים של הקוסטודיה של ארץ הקודש ולצעירים בגילאי 17-27.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it