2019
custodia.org

ההקדשה של הבזיליקה של כנסיית הקבר

ב-15 ביולי, בהתאם למסורת, מתקיימת הקדשה טקסית של הבזיליקה של כנסיית הקבר כשאירוע זה נחוג בכנסיית הקבר.
המנהגים הליטורגיים של ההקדשה, אשר כוללים הן משיחה של המזבח ושל קירות המבנה והן את הקטורת, הולמים כך שהכנסייה הופכת לסימן של המקדש האמיתי היחידי שהינו גופו של ישוע המשיח, שנוצר על ידי על הנטבלים. יום זה נחוג רק במהלך החניכה של מקומות עבודת האל, מאז 870 והנציח  את יום השנה של האירוע הליטורגי בירושלים.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it