2019
custodia.org

רודוס: חשיפת הארכיב והספרייה הרוחנית

המנזר הפרנציסקאני של האי רודוס משמר את הזכרון של היצירה והעבודה הפרנציסקאנים של העבר כמו גם את ההיסטוריה של הנוכחות האיטלקית של האי. זהו תפקיד חשוב ביותר בעבור שימור ההיסטוריה הן עבור האי והם עבור יוון, אולם גם עבור איטליה.

 

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it