2019
custodia.org

גת שמנים: דמו היקר מפז של ישוע

היה זה אירוע ייחודי שאותה אירחה הבזיליקה של גת שמנים ביום שני ב-1 ביולי: אירוע טקסי של דמו היקר מפז של ישוע, אשר האפיפיור שאול ה-6 הקדוש קישר עם האירוע הדתי של גוף המשיח [קורפוס כריסטי בלעז].

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it