2019
custodia.org

יוחנן המטביל הקדוש, הזדמנות ליהודים ולנוצרים להיפגש

מספר ימים לפני יום השנה של הולדתו של יוחנו המטביל הקדוש, ב-21 ביוני, המנזר של עין כרם אירח יום של מחקר ולימוד אודות דמותו של הקדוש בשיתוף פעולה עם הקהילה היהודית המקומית.

 

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it