2019
custodia.org

צדק ושלום: מועצה בינלאומית של המסדר הפרנציסקאני בירושלים

הקוסטודיה של ארץ הקודש ארחה את שני המפגשים הדו-שנתיים של המועצה הבינלאומית של הצדק, השלום והשלמות של הבריאה של המסדר הפרנציסקאני ואשר התקיים בין התאריכים 3-10 ביוני 2019.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it