2019
custodia.org

מיטב הברכות עבור השלום והאחווה מאת הכנסיות של ארץ הקודש

 

שלום:  זוהי מילת המפתח עבור הכנסיות של ירושלים, אשר מתבטא בהחלפת ברכות הדדיות ב-28 בדצמבר בקוסטודיה  כחלק ממסורת של חילופי ברכות לרגל חג המולד. יוונים [אורתודוכסים], ארמנים, קופטים, סורים,

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggi.custodia.org